Byggeplasskilt

 

Enkelt flyttbart bukka byggeplasskilt. Folie byttes fra gang til gang.

Gravens ned evnt støpes eller betongelementer.

Prosj.ansv:   jan /  982 87 769/  jan@ekspert.no


^