Byggeskikkpris 1996

 

I 1996 mottok vi byggeskikkpris fra Asker Kommune for god skilting.

“Både plassering og materialvalg var godt tilpasset byggets arketektur”

Prosj.ansv:   jan /  982 87 769/  jan@ekspert.no


^