LEDskilt Bergen

 

Frittstående LEDlogo for Deli De Luca på Bryggen i Bergen.

Løsning utvilket i sammarbeid med Byantikvaren og Plan og Bygg/ Bergen Kommune.

Prosj.ansv:   jan /  982 87 769/  jan@ekspert.no


^