Inngangsparti

 

Nye plater med logo på eksisterende baldakin


^