Søyleskilt LED, på dagtid

 

Skilt laget i Astrups egne materialer, både aluminium og acryl.

Bakbelyst LED i bokstaver og frontbelyst LED i symbol.

Sidene av skiltet er også belyst grønt med LED

Tekster i utskiftbare aluskinner, med folietekster

Prosj.ansv: jan / 982 87 769/ jan@ekspert.no


^