Print på dusted folie. Folien kan ikke sees gjennom, og blir speilvendt på baksiden av vinduet.

^